Balaton - Dél címoldal

Balatonberény

A címeren álló kerektalpú kék pajzs, melyben zöld talajból szőlőtőke nő ki, rajta öt zöld szőlőlevél és három vörös szőlőfürt látható. A szőlőtőke bal oldalán zöld talajon vörös ékkővel díszített aranykorona fekszik, melyen lobogó vörös zászlót tartó, jobbra fordult vörös ruhás kar könyököl.

A pajzs jobb felső sarkában hatágú ezüstcsillag, a bal felső sarkában ezüst, fogyó hold lebeg.

A rostélyos sisak aranykoronájából zöld sisakforgó nő ki, melyet két oldalról aranyozott fekete sasszárnyak öveznek. A takaró mindkét oldalon kék-ezüst.

A címert a település egy korábbi pecsétjének elemeiből, illetve az egykori birtokos családok nemesi címereiből állították össze.

A szőlőtőkével ellátott pecsétet 1890 és 1908 között használta Balatonberény annyi különbséggel, hogy azon csupán egy fürt lógott.

A pajzs további elemei, továbbá a sisakdísz Balatonberény középkori, illetve XVII.-XX. századi birtokosainak, a Fáncsy, illetve a Hunyadi családnak a címereiből származnak.

 

História

Balatonberény területe a régészeti feltárások tanúsága szerint nagyjából 6.500 éve folyamatosan lakott. Már az újkőkor embere is megfordult e vidéken, de vannak leletek a bronzkorból is. A rómaiak nyomát is őrzi településünk: a Balaton medrében a híres régész, Rómer Flóris római kutat és téglákat talált, valamint a község más részeiről római sírok és pénzérmék kerültek elő.

A népvándorlás egymást követő kultúráinak jelenlétét bizonyítják azok a temetők, melyekre szintén a község földjében bukkantak a kutatók.
A 10. század legelején a Dunántúlt birtokba vevő magyar népesség szintén lakóhelyéül választja a Balaton-part eme termékeny és biztonságos részét. A település első okleveles említéseként sokáig a községet Bereyn néven feltüntető, 1082-ből, Szent László korából való iratot tekintették, ám erről kiderült, hogy hamisítvány. E feljegyzés tanúsága szerint az itt élők fő bevételi forrása már ekkor is a szőlőművelés volt.

Egy 1121-ből származó oklevél Buren néven emlékezik meg a községről, majd az 1332-37-es pápai tizedjegyzékben már a Fanch-Beren megjelölés szerepel, amely a falu akkori urára, a Gordovai Fanch családra utal.
1536-ban már a Fajsz-Berény néven jelenik meg a település egy adóösszeírásban. A 17. századi krónikás feljegyzése szerint a község Zankó Miklós tulajdona, aki a Fanchok leányági leszármazottja volt.

1727-ben Berény a Hunyady család kezébe kerül, s a tulajdonosváltás komoly fellődést hoz a falu számára. A Hunyadyak építik újjá barokk stílusban a 14. századból származó templomot, s a 18. század első tudományos igényű földrajzi leírásában (notitia Hungariae Novae) Bél Mátyás már egy főleg szőlészetből és halászatból élő, virágzó településről tudósít.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc küzdelmeiben berényi katonák is részt vesznek, közülük tizenegyen hősi halált halnak. A kiegyezés után a gazdasági konjunktúra hatása nem kerüli el a falut: 1881-ben elkészül a Hunyady család úl kastélya, s az 1863-ban átadott Déli-vasútnak köszönhetően a 19. század végén országosan ismert fürdőhellyé válik a korabeli térképeken már Balaton-Berény néven jelölt település. (A 20. század első évtizedében a községben már négy szálloda üzemel, 250 kiadó szoba és 171 fürdőbódé található, s szebbnél szebb villák épülnek fel.)

Az első és második világháborúban is harcolnak balatonberényi katonák, közülük sokan életüket adják hazájukért. Nevüket a falu emléktáblán örökítette meg, csakúgy, mint a holokauszt helyi áldozataiét.

A második világháború után a község gyors fejlődése megakad, később önállóságát is elveszíti, amit csak 1989-ben sikerül visszanyernie. A helyiek azonban az elmúlt évszázadok tapasztalatai alapján megtanulták, hogy nincs reménytelen helyzet, s tudják: csak tehetségükön, szorgalmukon és összefogásukon múlik, hogy a 21. század történései egyszer majd arany betűkkel kerüljenek be Balatonberény krónikájába.


Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal

Balatonberény Kirendeltsége


8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

Telefon: 85/377 482
Fax: 85/ 377 857

e-mail: bbereny@t-online.hu
web: www.balatonbereny.hu

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 
8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Tisztségviselők:

Horváth László
polgármester

Ügyfélfogadási idő:

Munkanapokon szerda kivételével 8.00-tól 12.00 óráig

Telefon: +36 30 401 6263
E-mail: polgarmester@balatonbereny.hu

Mestyán Valéria
címzetes főjegyző

Ügyfélfogadási idő:

E-mail: korjegyzo@t-email.hu

Horváth Péter
alpolgármester

+36 30 348 4696
pet2.horvath@gmail.com

Akikhez problémáikkal fordulhatnak:

Adóügyek: Darvas Elemér
darvas.elemer@balatonbereny.hu

Vállalkozói és bérleti ügyek: Gáspár Imre
gaspar.imre@balatonbereny.hu

Családsegítő: Domján Kálmánné

Ügyfélfogadási idő: Szerda: 8-12

 

2024. június 22. Paulina
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Webdesign
ÁSZF | Impresszum