Balaton - Dél címoldal

Balatonföldvár


 

Címer történet: A település története a korai vaskorig vezethető vissza, jelképei ennek harmadfélezer éves múltnak állítanak emléket.

 

 

A település története a korai vaskorig vezethető vissza, jelképei ennek a harmadfélezer esztendős múltnak állítanak emléket.

Címere: álló, köldökében vágott barokk pajzs, felső része hasítással, az alsó ékeléssel osztott. Az 1. számú (jobb felső) és a 4. számú (bal alsó) aranyló mezők zöld halmán fekete törzsű fa zöldell. A 2. számú (bal felső) és a 3. számú (jobb alsó) kék mezőt két habos ezüstszalag osztja, a szalagok felett tízsugarú arany napkorong lebeg. Az ezüsték zöld udvarán vöröslő földvár sáncfonadéka között, középütt, öt lőrésű, fedett buzogánytorony áll.

A pajzs felső élén természetes színű, vörös bélésű, aranypántozatú, szembe forduló tornasisak helyezkedik el, nyakában aranyszalagon aranymedállal. A sisakon ötágú (három levél között két gyöngy), rubinokkal és zafírral ékesített, aranyleveles korona díszlik.

A foszlányok: jobbról kék és arany, balról zöld és ezüst.

A címer uralkodó mázai - a kék és arany - az azúr eget és a nyári verőfényt idézik. A habos ezüstszalagok a város balatoni fürdőhely és gyógyfürdő voltát egyaránt hangsúlyozzák.

Az aranyló napkorong az alapító Széchenyi grófok címerének is ismert motívuma, egyben utal a Miasszonyunk védőszentű kápolnára (Mária a Szentírás szerint a " Napba öltözött asszony ").

Az aranymezőben álló fák az 1896-ban felavatott üdülőtelepet és annak hetvenholdas parkját szimbolizálják, amely a hosszan elnyúló árnyas-lombos parti sétánnyal a mai napig is meghatározza a gyorsan fejlődő, 1992-ben városi rangra emelkedett, település természetközeli, ligetes arculatát. Nem véletlen tehát, hogy 1994-ben Európa-díjjal tüntették ki, 1995-ben pedig a Virágos Magyarországért pályázat első díját nyerte el.

A pajzstalp ezüstékjében vöröslő földvár, a címer vezérmotívuma kifejezi azt, hogy itt már a kelta-korban (Kr. e. 4. század) erős földvár állott, ezt az avarok, később a honfoglaló magyarok is megszállták (van 11. századi említése is), és még a 14. században (1358) is említik. A vár előtti zöld tér jelképezi, hogy a török időkben elnéptelenedett, pusztává vált, mégis viruló maradt, s hajdani vára vált az új település névadójává.

A sisak e váras településen élők két és félezer éven át vívott küzdelmeit, harcait, a " hely szellemét " (genius loci) idézi fel, a korona pedig a helyi autonómiát jelképezi.

 

 

 

1990. szeptember 30-án és október 14-én Balatonföldváron is megtartották az első önkormányzati választások két fordulóját. A korábbi tanácsrendszert itt is felváltotta az önkormányzati rendszer. Az önkormányzat képviselőtestülete 1990. októberében alakult meg, polgármesternek a lakosság Berkes Lászlót választotta, aki három cikluson keresztül látta el hivatalát. 
A 2002-es és 2006-os  önkormányzati választásokon Bezeréti Katalin kapta a hivatali megbízást.

A 2010-es választások óta polgármesterünk Holovits Huba. 

 

A település mindenkori vezetői célul tűzték ki, hogy Balatonföldvár fejlődésének új lendületet adnak. Növelték az infrastrukturális fejlettséget, kellemes életteret teremtve az itt élő embereknek és az idelátogató turistáknak. Fontossá vált az elmaradott részek felzárkóztatása. Az első jelentős intézkedés az volt, hogy a városszerte található bódékat, a településképbe nem illő építményeket felszámolták, helyükre fokozatosan a város színvonalához méltó épületek, közterületek kerültek.

 

1990. óta a következő jelentősebb fejlesztések valósultak meg a településen:

·        1992-ben Balatonföldvár városi rangot kap;

·        A településképbe nem illő bódék lebontásra kerültek;

·        A szovjet emlékmű helyett a hősi halottak emlékére a temetőben obeliszket állítottunk;

·        Az emlékmű helyén 1996-ban felavattuk a Jubileumi teret;

·        Kibővítettük az orvosi rendelő épületét;

·        Felújítottuk a posta épületét, a gyógyszertárat;

·        1994-re elkészült a város új művelődési központja, a Bajor Gizi Közösségi Ház;

·        A zeneiskola önálló intézménnyé vált;

·        Az iskola épülete teljesen megújult, átalakult, az intézmény pedig felvette a gróf Széchényi Imre Általános Iskola nevet;

·        A város több pontján emléktáblákat helyeztünk el, szobrokat állítottunk;

·        Fontos szerepet kapott a város virágosítása, amelynek eredményeképpen Balatonföldvár a „Virágos Magyarországért” versenyben 1995-ben első helyezést ért el, és azóta is minden évben a díjazottak között szerepel.

A város mára jelentős kistérségi központtá vált. 2004. januárjától a környező 12 településsel együtt önálló KSH-kistérséget képez. A települések együttműködése 2004. júliusától többcélú kistérségi társulás formájában valósul meg. Ennek értelmében Balatonföldvár és térsége (összesen 13 település) az egészségügy, az oktatás, a gyermekjólét-családsegítés és a térségfejlesztés területén közösen tevékenykedik.

 

A jövőre nézve a város vezetése fontosnak tartja, hogy munkahelyeket teremtsen a helyi lakosoknak, elsősorban a fiataloknak, ezzel is elősegítve ittmaradásukat. Lehetőségeihez mérten ebben szoros együttműködést kíván megvalósítani a szomszédos településekkel. Ehhez szükséges az is, hogy Balatonföldvár idegenforgalmi kínálatát sokszínűbbé tegyük. Ebben a törekvésben igyekszünk támogatást adni a hasonlóan gondolkodó vállalkozóinknak is.  

 

Újabb vendégkört kívánunk megcélozni, különböző sportversenyekkel, sportrendezvényekkel, melyekre a versenyzők mellé várjuk a kísérőket és a szurkolókat is. Úgy gondoljuk, a város nekik is sokszínű és vonzó programokat tud majd kínálni. Ezen a téren sikerként könyvelhetjük el, hogy a már több éves hagyományokkal rendelkező vitorlás és evezős versenyek mellett 2003-tól Balatonföldvár országos senior és veterán triatlon bajnokságnak is otthont adhat.

 

 Az idősebbekre gondolva hatékony idősgondozó rendszer kiépítését vette tervbe a város, melynek megvalósítása folyamatban van, és jó úton halad.

 

Ezeket a célokat csak úgy lehet megvalósítani, ha a város lakossága ebben segítséget nyújt. Ezért az önkormányzat azt szeretné, hogy a lakosság – élve demokratikus jogával – aktívan vegyen részt a közéletben. Reméljük, tudják: mindenki véleménye számít.

 

                                       Polgármester : Holovits Huba

 

Irányító szám : 8623

Cím: Petőfi u. 1.

Tel:82/540-330

Fax:82/540-332

Email: pgmh@balatonfoldvar.hu

 

 Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár

 

 Balatonföldvár kulturális életének központja a Bajor Gizi Közösségi Ház. A régi földvári kultúrház – melynek ócska színpadát Bródy János is megénekelte – helyett 1994-ben adták át az új, modern, többfunkciós épületet a város központjában, mely a Bajor Gizi Közösségi Ház nevet kapta. Az elmúlt 10 év alatt az épület a város részévé vált. A helyi érdeklődésre számot tartó rendezvények mellett a ház több térségi, megyei, sőt országos rendezvény színhelye is volt és lesz is.
Különböző méretű termei többféle rendezvény akár párhuzamos megtartását is lehetővé teszik. A nagyterem 299 fő befogadására alkalmas, a kiselőadó- és kiállítóterem 50 fős, az oktatóterem 20 fős.

A közösségi házat több művészeti alkotás is díszíti. A ház névadójáról, Bajor Giziről készült dombormű, V. Majzik Mária alkotása a földszinten található. A nagytermet V. Majzik Mária Kilenc múzsa c. alkotása díszíti. Az emeleti részen Lóránt János-Gönczi András Balaton c. nagyméretű arax textíliája, valamint Leitner Sándor Tükröződések c. nagyméretű olajfestménye látható. A kisteremben Leitner Barna Figurák c. képe tekinthető meg.

A Közösségi Ház munkája két nagy területre osztható. Az egyik fontos feladatcsoport a nyári rendezvények szervezése és irányítása. A nyári rendezvénysorozat a Balatonföldvár Nyár címet viseli. Májustól szeptemberig a rendezvénysorozat keretén belül nagyrendezvények/fesztiválok, térzenék, amatőr művészeti bemutatók, hangversenyek és képzőművészeti kiállítások kerülnek megrendezésre.Másik fontos tevékenységünk az év közbeni kulturális programok, megemlékezések, évfordulók, előadás-sorozatok szervezése. Rendszeres előadássorozataink: Bibliai Előadássorozat; Életmód-egészség előadások.

A téli hónapokban a lakosság részére nyelv-, számítástechnikai és Internet-használói tanfolyamokat kínálunk. Igény esetén táncoktatás, torna, vendégfogadó tanfolyam is szerepelhet az ajánlatban.

Egyéb programok:
Helyi és régiós művészeti csoportok bemutatói
Gyermekszínházi előadások
Intézmények programjai
Civil szervezetek összejövetelei
Buszos színházlátogatások szervezése
Író-olvasó találkozók
Kiállítások helyi és környékben élő alkotók munkáiból.
A közösségi ház a legkülönbözőbb művészeti csoportoknak, kluboknak is otthont ad.


Művészeti csoportok:
Vegyeskar /1974-ben alakult Aranyminősítésű kórus/
Nyugdíjas tánccsoport /2002-ben alakult/
Gyermek színjátszó csoport


Klubok:
Balatoni képeslapgyűjtő-kör
Bélyeggyűjtő-kör
Földváriak Földvárért közéleti klub
Kreatív Klub
Nyugdíjas klub
Polgári-kör
Szivárvány-kör
Természetjáró klub


A Közösségi Házban működik a Városi Könyvtár és Tourinform Iroda is.

Cím:
8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. l.
Tel/fax: 84/340-916, 84/540-102
E-mail:bajorgizi@t-online.hu


Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8-18 óráig
Szombat: 9-12 óráig
Ill. rendezvények esetén a program végéig

 

 Iskolánk rövid története

 

A balatonföldvári általános iskolát a következő feladatok ellátására alapították: 8 évfolyamos általános iskolai ellátás, napközi otthonos ellátás, diáksport. Az iskola ellátási területe Balatonföldvárra, Bálványosra, Kerekire, Pusztaszemesre és Szántódra terjed ki. Az iskola önálló költségvetési intézmény, amely ellátja az óvoda és a zeneiskola gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is. Névadója a település alapítója, gróf Széchenyi Imre, kinek nevét 2002. március 14-én vette fel az intézmény.


Iskolatörténet röviden:
Balatonföldváron 1932 és 1941 között előkészítő iskola működött. 1942-ben avatták az első iskolaépületet, a mai óvoda helyén. 1948-ban a négy tanulócsoport kinövi az akkori iskolát és a „Nagytanya” nevű villába költözik. Jelenlegi iskolánk első négy tanterme típustervek alapján készült 1957-ben. Nevezetes dátum 1960, ettől kezdve körzeti iskola lett Balatonföldvár: Pusztaszemes és Szántód felső tagozatosai is ide járnak.

1962 a körzetesítés következő állomása: Balatonföldvár, Szántód, Kereki tartozik egy körzetbe. A gyermeklétszám fokozatosan emelkedik, tehát szükséges a további bővítés. 1981-ben elkészül az új szárny. A 18x25-méteres tornaterem társadalmi összefogás eredménye, 1984-ből. 1997-től folyamatosan alakítjuk iskolánkat, a középtávú elképzelésnek megfelelően. A beruházások nagyrészt elkészültek, a következő nagy feladat az iskola környezetének rendezése. Iskolánk kívülről és belülről is megújult. Egyre szépülő, esztétikus képe, hangulata jó hatással van gyermekeink magatartására, közérzetére is. Reméljük, új pedagógiai programunk tovább erősíti az iskolában folyó színvonalas oktató-nevelő munkát. A Balatonföldvári Általános Iskola a magyar közoktatás rendszerének elemeként látja el alapfeladatát, és érvényesíti a helyi igényekből, adottságokból származó sajátosságait. A közoktatás e szintjén érvényesülő általános alapelvek - melyeket a NAT és a kerettanterv közvetítenek – dominálnak a mi intézményünkben is.


Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt alapelvek:

Nyílt demokratikus légkörű iskola, ahol a gyermekek és felnőttek jól érzik magukat, a tanulók személyisége harmonikusan fejlődik.

Az iskola nevelő-oktató munkájának meghatározó eleme a képességfejlesztés, a korszerű, biztos alapműveltség birtokba adása.

Elengedhetetlen a kommunikációs kultúra fejlesztése, az idegen nyelv oktatása.

A tanítási-tanulási folyamat fontos kritériuma az életkori sajátosságok figyelembe vétele, a tanuló saját fejlődési fokához mért fejlesztése.

Napjaink alapvető kötelessége a tanulók környezettudatos magatartásának kialakítása, fejlesztése.

Az egészséges életmódra nevelés középpontjában a test és lélek harmonikus fejlesztése áll.

A személyiségfejlesztés rendszerét az élethosszig tartó tanulás előkészítése, és a konstruktív életvezetés alapjainak lerakása hatja át.

Következetes nevelő-oktató munka, a minőség folyamatos fejlesztésével, a szakmai megújulás igényével.

Megfelelés a szűkebb és tágabb környezet elvárásainak, figyelembe véve az iskolahasználók igényeit.
 

Céljaink és feladataink:

Iskolánkba lépő kisgyermekekben óvjuk és továbbfejlesztjük a megismerés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulástevékenységeibe. Fogékonnyá tesszük a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. A gyermek játék és mozgás iránti vágyának teret adva, segítjük természetes fejlődését érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítünk, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesztünk. A kíváncsiságra és az érdeklődésre építve, motivált munkában fejlesztjük a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és gazdagítjuk érzelemvilágát. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulási szokásokat.
Támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, közreműködünk a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. Igyekszünk csökkenteni azokat a hátrányokat, amelyek a gyermekek szociális és kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadhatnak.
Tudatosítjuk a gyermekekben a szűkebb és tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, megerősítjük a humánus magatartásmintákat, szokásokat. A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll. A gyermek jellemét formálva segítjük személyiség érését.
Iskolánk az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszában is szervesen egymásra épülve folytatja a készségek és képességek fejlesztését.
Fejlesztjük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját gyakorlati módon igazolva a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékét.
Tudatosítjuk a közösség demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázzuk az egyéni és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjesztjük a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra is.

Kiemelkedő feladatunk a nemzeti hagyományok megismertetése, és ápolásukra való nevelés. Fejlesztjük a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseljük az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. Erősítjük tanulóinkban az Európához tartozás tudatát. Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére neveljük őket. Figyelmet fordítunk az emberiség közös problémáinak bemutatására.


 

névadónkról

További részletes információ iskolánkról a 
www.altisk-bfvar.sulinet.hu oldalon található

              
                      

Zeneiskola

A városi zeneoktatás rövid története:

 

Balatonföldváron az 1970-es évek végéhez kötődik a zeneoktatás kezdete. Ez idő tájt az Általános iskolában a siófoki Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött az oktatás.

A zeneiskola ebben az évben ünnepli önállóvá válásának 10. évfordulóját. Az elmúlt évtized alatt számtalan diák, család életébe hozott örömöt a zene szeretete. közel 30-an választották hívatásuknak a zenei pályát a diákok közül. Alapvető célunk, hogy az iskolában tanuló gyerekek a zenei nevelés segítségével fejlesszék képességeiket, gyarapítsák zenei ismereteiket, melyek a mindennapi életben is segítik helytállásukat.

Oktató-nevelő munkánk hatékonyságáról együtteseink, szólistáink, versenyeredményeink, hangversenyeink tanúskodnak. Az iskola 160 tanulója zongorán, gitáron, rézfúvós, fafúvós, és ütős hangszereken tanul zenét.

A közös muzsikálást három együttesben gyakorolják. A fúvósokat és az ütősöket összefogó Tücsökzenekart Budai Attila vezeti. A zongoristák és gitárosok énekkarban zenélnek együtt, amit Cziberéné Ráduly Irén irányít. A 70 fős Ifjúsági Fúvószenekar  karnagya Kapus János.

Iskolánk aktívan részt vállal a város zenei, kulturális életének alakításában. Növendékeinkés a felkészítő tanárok örömmel tesznek eleget a fellépésre való felkérésnek amikor is bemutathatják tudásukat, mellyel színesebbé tehetik a különböző rendezvények programjait.

 

Tanárok

 

Czberéné Ráduly Irén
Budai Attila
Kapus János
Kapusné Dojcsák edit
Krasznai Bertalan
Somogyi Éva
Szabó Lóránt

szolfézs
rézfúvós
fafúvós
zongora
gitár
zongora
gitár, ütő

 

Kapus János, a Balatonföldvári Ifjúsági Fúvószenekar szervezője, alapítója és karnagya 1963. május 11-én született Dorogon. Zenei tanulmányait alapfokon szülővárosában, középfokon Győrben végezte. Zenetanári diplomát Miskolcon , a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Kapott 1986-ban. Fúvószenekari gyakorlatra sorkatonai szolgálat alatt szerzett az egri Egri Helyőrségi Zenekarnál, majd sikeres próbajáték utána Szegedi szimfonikus Zenekar első-oboistája lett, melynek tagjaként Bartók díjban részesült. 1989-ben zenekari művészpályáját a zenepedagógusi pályára cserélve feleségével együtt Balatonföldvárra költözött, ahol azonnal belekezdtek a zeneiskola és a város zenei életének megszervezésébe.

Tanítványai azóta rendre sikeresen szerepelnek a megyei és országos fafúvós versenyeken, ahol általában a legjobbak között végeznek. Munkáját a szakmai zsűri tanári különdíjjal jutalmazta, négy megyei és egy országos versenyen.

Nem szakított azonban a zenekari élettel sem, hiszen első növendékeiből rögtön együttest alakított, majd elvégezte a Magyar Művelődési Intézet által szervezett 3 éves Felső fokú Fúvószenekari Karmesterképzőt Budapesten ahol 1999-ben tett sikeres vizsgát.

Szervezői és karmesteri munkája nyomán a főleg amatőr környékbeli fiatalokból álló zenekar 10 év alatt országos és nemzetközi hírnévre tett szert.

2001-ben a balatonföldvári Zenebarátok Köre Egyesület elnökévé választották. Kiemelkedő kulturális tevékenységéért Balatonföldvár város képviselő-testülete Önkormányzati Elismerő Emlékérem díjjal tüntette ki.

 

Budai Attila a Balatonföldvári Ifjusági Fúvószenekar társ-alapítója és szólamvezetője 1960 október 1-én született Pécsen. Zenei tanulmányait a komlói Erkel Ferenc Zeneiskolában kezdte, ahol a helyi úttörőzenekar létrejöttének segítője majd első szárnykürtöse volt. Zeneoktatói pályája a tabi zeneiskolában indult 1987-ben, ahol, kezdetben kisebb kamaracsoportokat, majd a helyi a helyi igényeknek megfelelően együttest alakított. 1993-ban megpályázta a balatonföldvári rézfúvós tanári állást, melyet azóta is betölt. Növendékei megyei és országos versenyeken kiemelkedően szerepelnek. 1998 óta irányítja a zenekar utánpótlás csapatát, a Tücsök zenekart.

10 év története:

 1991- Első nyári zenei tábor Barlahidán 15 fővel. December: a tabi (Budai Attila) és a földvári (Kapus János) zenekarvezető egyesíti a két zenekart.

 1992 - Március 15: első találkozás és közös fellépés a balatonföldvári általános iskola tantermében. Megszületik a fúvószenekar. Augusztus: első közös tábor kesztölcön 30 fővel.

 1993-Március: Bemutatkozó koncert a régi művelődési házban. Első egyenruha. A Ránki György Zeneiskola avatása

 1994- Átadják a Bajor Gizi Közösségi Házat , a zenekar hangversenyeinek legfőbb színhelyét. Majorette csoport alakul Andorka Sándorné vezetésével

 1995- Első külföldi út: Németország Gaienhofen

 1996- Első verseny: Balatoni Nemzetközi Zenei Versenyen (Veszprém) bronz diploma. Az V. Kesztölci Zenei Táborban megalakul az Utánpótlást adó Tücsök Zenekar. Szeptember: Utazás Erdélybe Zetelakára

1997- A zenekarlétszáma 60 főre emelkedik. A Zeneiskolai Zenekarok III. Országos Fesztiválján (Abony)- különdíj. Ötéves szülinapi koncert – új egyenruhában. Bajorországi út Kühbach.

 Beindulnak a nagysikerű Jubileum téri nyáresti térzenék.

1998- A Balatoni Nemzetközi Versenyen (Veszprém)- Kategória győzelem. Olaszországi út: Bisenti.

A zenekar próbatermet kap.

1999- A Zeneiskolai Zenekarok I. Somogy megyei Fesztiváljának megszervezése Balatonföldváron

Spanyolországi turné: Salou

2000- Franciaországi turné: St Georges de Didonne. Első zenei tábor Sikondafürdőn , 70 fővel

2001 Részvétel a Nemzetek Fesztiválján (Hamburg). Nemzetközi Fúvószenekari Verseny (Siklós)- III. hely

 

 

 

Válogatás a zenekar koncertműsorából:

J. de Meij: Moment for Morricone

Farkas Antal: Üvegestánc

A. L. Webber: Jézus Krisztus Szupersztár

Hidas Frigyes: Vidám zene

R. Hardiman: Lord of the dance

Ránki György: A varázsital

P. Marquina: Spanyol cigánytánc

Weiner Leó: Rókatánc

K. Gable: Les Humpries in Concert

Erkel Ferenc: Palotás

Carl Orff: Carmina Burana

J. Brahms: Magyar táncok

Bródy-Szörényi: István a király

Händel: Vízizene

J. Willams: Csillagok háborúja

Hacsaturján: Kardtánc

Dvorak: Új világ Szimfónia

Alfred Reed: Othello

 

B.földvár, Gábor Á. u. 3. tel.: 340-832

vezetője: Kapusné Dojcsák Edit

További információkat ezen a weboldalon talál

www.fif.fw.hu

 

Mesevár Óvoda

    Óvodánk 1941-ben épült. Iskola és lakásként is működött. Az iskolai és  később az óvodai étkeztetést is konyhája és étterme biztosította. Többszöri átalakítás és bővítés után jelenleg négy csoporttal működik Balatonföldvár egyetlen nevelési intézményeként.
Tornatermünk 1987, ebédlőnk 1997-ben épült. Tetőcsere, részleges felújítás két hullámban történt 2000 és 2002 nyarán. 
1996-tól a nyári szezonban, hetes turnusokban, az ország bármely részéről fogadunk óvódás korúakat teljes ellátással.

       Óvodánk jelképe   gyermekeink védelmét és biztonságát szimbolizálja. A MESEVÁR kifejezi azon szándékunkat, hogy a nálunk „cseperedő” gyermekek számára elsősorban  védelmet és biztonságot kívánunk nyújtani és a boldog gyermekkor élményét. Mindezt döntően a szeretet, a mindennapi játék és mese segítségével.
Szeretett és védett természeti kincsünk a Balaton. Élő és élettelen környezetének megismertetését, megszerettetését, ezen keresztül védelmét nevelőmunkánk sajátos tartalmának és eszközének tekintjük.
A gyermekkor vidámságát, óvodai életünk melegségét a napsugár sárga színe, mozgalmas és ritmikusan ismétlődő tevékenységeink sorát pedig a hullámzó kék víz szimbolizálja.
Jelképeinket az óvodánkba járó gyermekekkel megismertetjük, mivel az összetartozás érzése élhető meg általa.
Óvodánk a városközponthoz közel, a Kőröshegyi úton található.         Színvonalas működését, megfelelő tárgyi ellátottságát önkormányzatunk mindeddig intézményi költségvetési tervezetünk elfogadásával biztosította. Támogatta a folyamatosan szükséges felújításokat, átépítéseket, fedezte ezek költségeit.
A nevelést szolgáló eszközök és feltételek tekintetében óvodánk jól ellátott. Az épület állagmegóvása azonban további folyamatos odafigyelést és anyagi ráfordítást igényel. Évek óta óvodás csoportok nyári üdültetésével anyagi érőforrásainkat  gazdagítjuk.
Udvarunk tágas, a gyermekek fejlődését szolgáló. Fürdőmedencénk nem csupán kellemes nyári élmények forrása, de az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek edzése és vízhez szoktatása feladatának is hatékony eszköze. 
Létrehozása és működtetése, a Földvári Gyermekparadicsomért Alapítvány érdeme, melyet a szülők és nevelők közössége hívott életre 1995 tavaszán.

Az Alapítvány célja ezen kívül még:
-         Óvodánk mozgásfejlesztő programjai eszközrendszerének bővítése,
-         A testi nevelés, a testnevelés és edzés, mint kiemelt óvodai feladat támogatása, a szükséges eszközállomány bővítése.


   Ami megvalósult: Mászókák, hinták, több funkciós cölöpvár, esésvédő gumitégla lerakása az udvari sportszerek alá, tornatermi sporteszközök beszerzése.
  Alapítványunk támogatói elsősorban a szülők és fenntartónk, de jelentős anyagi forrást jelent a farsangi bál bevétele és a személyi jövedelemadó 1%-a.

Óvodánk névválasztása összefüggésben áll azzal, hogy nevelőmunkánkban a mesének kitüntetett szerepet és figyelmet szánunk.
Az életkor szerinti homogén csoportjainkba jelenleg 20- 28 gyermek jár. A velük foglalkozó óvónők , dajkák  szakképzetek, gyermekszeretők. A nem pedagógus állományú dolgozók is a szakképzettség megszerzésére törekedtek. Élelmezésvezetőnk mindenkor figyelembe veszi a gyermekétkeztetésben előírt követelményeket, melyek szigorú betartásában konyhánk valamennyi dolgozója együttműködő partner. Intézményünk 21 dolgozójának munkája összehangolt. A munkakörök tartalmai és azok időkeretei a gyermekek érdekeit szolgálók.
Óvodai életünk legnagyobb részét a játék tölti ki. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn. A gyermekek mozgásvágyának kielégítését, mint fejlődésük alapfeltételét kiemelt gonddal biztosítjuk és szervezzük.
Városunkban tett sétáink során arra törekszünk, hogy a szépet, a jót, a megőrzendőt a gyermekekkelmegláttassuk. Kedvelt kirándulóhelyeinket, a Balatont, virágos parkjainkat, a halastavat és a fenyves erdőt igyekszünk kellemes élmények szervezésének segítségével gyermekeink szívéhez közel vinni. Nagyobb gyermekeink a szomszédos községekbe is ellátogatnak, testi és lelki erejüket egyaránt igénybevevő, ezáltal növelő kerékpártúra formájában.

  Tagóvodánk működik egy-egy csoporttal Kerekiben és Bálványoson.

A családokkal, óvodánkba járó gyermekek szüleivel a kapcsolatunk hagyományosan jónak mondható. Mindenkor arra törekszünk, hogy Őket is tevékeny, aktív részeseivé tegyük óvodai életüknek. Közös programjaink színes eseményei életünknek. Tudatos munkával szülői szerepkörük kompetenciájának erősítésén munkálkodunk
Közös fórumaink: Alapítványi kuratórium, szülők munkaközössége.

Helyi nevelési programunk nevelő testületünk önálló alkotása, mely   a  :
Csináld velem, örülj velem!”  címet kapta, kifejezve nevelői szándékunk egyik    legfőbb alapvonását. Hisszük és valljuk, hogy csakis a gyermekekkel együtt megélt és átélt folyamatok hatékonyak a nevelés szempontjából. Nevelő munkánkat, illetve egész óvodai életünket a gyermek centrikusság jellemzi. Mindenkor figyelembe vesszük  a gyermekek testi szükségleteit, egyéni és általános fejlettségét, életkori sajátosságait, valamint lehetőségeinket, helyi adottságainkat, hagyományainkat.

 Életünket az évszakok és az ünnepek ciklusaihoz igazítjuk. Az ünneptől-ünnepig való élés „ Mesevár”-i értelmezése az apró készülődések sorát, a várakozás izgalmát, a szertartások érzelemgazdagságát és együttléteink örömét  is jelenti.


Legjelentősebb ünnepeink:

 OVI- nyitogató ( az új óvodások fogadása )
 „Csináld velem, táncolj velem!” – szüreti bál,  
- Andrásnapi búcsú, - farsang
 „Csináld velem, mozdulj velem!” – Sportnapok, 

 Gyermeknap, 
           „Csináld velem, örülj velem!” programjaink:
           - Mesevár születésnap, Anyák napja, évzárók,
           - nagyok búcsúztatása, advent, karácsony

Évente egy alkalommal jelenik meg óvodánk újságja a  MESEVÁRI MENDEMONDÁK. Egy-egy évszakhoz kötődő ünnepről, jelentős eseményről, programokról számolunk be az óvodai élet iránt  érdeklődőknek./ Pl: karácsonyi készülődés, - ünnepély, kirándulás, gyermekorvos tanácsai, felkészülés az iskolára /

   

B.földvár, Kőröshegyi út 13. tel., fax: 340-465
vezetője: Szabó Józsefné vezető óvónő


           
 

Pénzügyi Gondnokság

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2005. január 1-i hatállyal alapította határozatlan időre  Balatonföldvár Város Pénzügyi Gondnokságát.

Az intézmény Balatonföldvár Gábor Áron u.1. alatt az iskola épületében működik, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

 

Feladata:

A hozzá részben önállóan kapcsolódó önkormányzati intézmények, úgymint:
Gróf Széchényi Imre Általános Iskola
Mesevár Óvoda
Ránki György Zeneiskola
Bajor Gizi Közösségi Hát és Könyvtár
Gazdasági – Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet – gazdasági eseményeinek lebonyolítása, könyvelése, nyilvántartása.

Az intézmény a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatainak felhasználása tekintetében önálló hatáskörrel nem rendelkezik, a költségvetési szervek vezetői az előirányzatok tekintetében egyetértési jogot gyakorolnak.

A feladatot az iskolától áthelyezett Bartos Gyuláné pénzügyi előadó, Közösségi háztól áthelyezett Magyar Lajosné pénzügyi előadó, Krisztián Józsefné pénzügyi főelőadó 4 órában, GAMESZ-tól áthelyezett Fenyvesiné Kovács Zsuzsanna előadó, Somogyi Károlyné intézményvezető irányításával  látja el.

Közvetlenül az intézményhez tartozik szakfeladatként  Balatonföldvár Városi és Kábeltelevíziós rendszer  Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenysége (szociális étkeztetés)

A Földvár TV Balatonföldvár Ady Endre u.57. szám alatti önkormányzati ingatlanban működik Elek Dezső stúdióvezető irányításával. A feladatot egy fő részmunkaidős takarítónő és illetményben nem részesülő TV stáb látja el.

Az étkeztetést a Bajor Gizi Közösségi Ház épületében működő önkormányzati fenntartású konyha látja el négy fő állandó és egy fő közmunka program keretében alkalmazott dolgozóval Horváthné Stickl Éva élelmezésvezető irányításával.

Az intézmény az önkormányzati feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 

 

Tourinform

 

Balatonföldváron a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött névhasználati szerződés alapján 1999 óta működik Tourinform iroda, mely  része az országos Tourinform hálózatnak. Az iroda egyben a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület munkaszervezete is.

 

Az egész évben nyitva tartó irodában az érdeklődök  információt kaphatnak a helyi, régiós és magyarországi turisztikai szolgáltatásokról: Köztük is kiemelten a szálláslehetőségekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, látnivalókról, sportolási és egyéb szabadidős ajánlatokról.

 

 

Elérhetőségek:

Tourinform-Balatonföldvár

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1.

Tel., fax: 84 540 220

E-mail: balatonfoldvar@tourinform.hu

Web: www.balatonfoldvar.info.hu

 

Balatonföldvár Városi Televízió

 

8623 Balatonföldvár, Ady E. u. 57.

Telefon/fax: 84/340-319, 540-193

E-mail: bftv@suprakft.hu

Stúdióvezető: Elek Dezső (telefon: 30/9213-923)

 

Többévnyi készülődés, egyeztetés, szervezés után 1997-re Balatonföldvár is elmondhatta magáról, hogy van saját kábeltévé rendszere, és ezen keresztül önálló tévéadása. A műsorban az önkormányzat kíván tájékoztatást adni, a települési hírekről, kulturális eseményekről, iskolai, óvodai történésekről és sporteredményekről.

 

A Földvár Tévé első adását 1997. december 19-én sugározta. Ez a műsor még ún. 100%-osan konzerv anyag volt: az akkor működő szóládi tévéstúdióban készült, mivel a városban nem volt élő műsor adására alkalmas technikai feltétel.

1998. áprilisában fejeződtek be a jelenlegi stúdió kivitelezési munkái az Ady Endre utca társasházának egyik lakásában, melyet az önkormányzat vásárolt meg e célra. A stúdió berendezése, technikai felszerelése óta innen sugározza a tévé az élő adást.

A friss műsorok az első adástól kezdve mindig csütörtökre esnek, a képviselő-testület üléseinek rendjéhez igazodva. A modern technika lehetővé teszi, hogy azoknak, akik nem látták az adást, a következő héten több alkalommal is megismételjük az anyagot. Eseményektől függően rendkívüli adással vagy felvételekkel is jelentkezünk (pl. a városi karácsonyi koncertet egy előre közölt időpontban teljes egészében levetítjük). A városi tévé adásait a Kőröshegy TV adókörzetében is megismételjük, és folyamatosan kívánjuk kistérségi szerepünket is erősíteni.

Híradásaink keresztmetszete szándékaink szerint igen sokrétű. Amennyiben megfelelő információt kapunk, úgy minden eseményről tudósítjuk a nézőket, ami a városban történik, vagy a várost is érinti. Az élő beszélgetések során aktuális témákkal foglalkozunk, illetve lehetőséget adunk különböző vélemények megjelenítésére anélkül, hogy a műsor szerkesztői bármilyen módon állást foglalnának. Célunk a város sokrétűségének, sokszínűségének bemutatása. Újabb és újabb műsorblokkok beindításával igyekszünk korábbi hiányosságainkat is pótolni: a közelmúlt óta részletes helyi és térségi programajánlóval jelentkezünk; foglalkozunk gyógyászati-természetgyógyászati témákkal, egyházi eseményekkel, az ifjúság életével, és folyamatban van egy közbiztonsági műsor rendszeres sugárzása is.

A műsorszerkezet szerkesztett műsoron kívüli része a képújság, mely a nap 24 órájában a nézők rendelkezésére áll. Ennek szerkesztése kapcsán is elsődleges cél a közszolgálati jelleg nyilvánvalóvá tétele. Elsősorban informálni, tájékoztatni és útba igazítani szeretnénk a nézőket naprakész, friss közlendőkkel. A reklámtevékenység a képújságon belül másodlagos, de létezik - az ebből befolyó bevételből a technikai berendezést kívánjuk korszerűsíteni.

A főállású stúdióvezető mellett a 4 tagú szerkesztőbizottság és a viszonylag nagy számú szerkesztőség társadalmi munkában, a szabadidejét feláldozva vesz részt a tévé működtetése körüli teendőkben, hogy a város és a térség lakói, valamint az itt nyaralók is minden fontos és közérdeklődésre számot tartó információhoz hozzájuthassanak.

 

Gamesz

 

Az Önkormányzat felügyelete alatt működő önállóan gazdálkodó szervezet vagyunk.
Intézményünket alapította a Balatonföldvár Községi Tanács 1983-ban.

Balatonföldvár nemzetközi  kiemelt  üdülőhely,  amely már a megalakulása óta nagy gondot fordít  a  település  tisztaságára,  parkjainak   gondozására,    vendégforgalom zavartalan lebonyolítására, ezért már a századforduló  kezdetétől  önálló  kertészet és szakemberek   gondoskodtak   az   üdülőterület   rendezettségéről,   közterületek gondozásáról.

Munkánk eredményeként több alkalommal is díjat nyertünk Földvár virágosításában.
Ebből kiemelkedik az 1994 évi nemzetközi virágos versenyben elért eredményünk,
melyért Európa díjat kaptunk, illetve az 1995 évi magyar városok virágosításában
elért első helyezésünk.

Intézményünk neve:   Balatonföldvár Város Képviselőtestület Gazdasági
                                   Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

                   Címünk:   Balatonföldvár Radnóti u.3.

                   Telefon:   84/340-906; Fax 84/340-290

                     E-mail:   bfgamesz@enternet.hu

Feladataink

Az elmúlt közel 20 évben a feladatok, célok ugyanazok, mint amit az előző szervezetek végeztek, illetve feladatbővítések és csökkenések történtek.

Főbb feladataink:

  - a város közterületeinek, útjainak, parkjainak karbantartása, felújítása,
  - zöldterületek gondozása, virágosítás, fásítás, téli hó eltakarítás
  - közterületeken képződő hulladék összegyűjtése, elszállítása
  - közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása
  - nyilvános WC-k üzemeltetése, strandszolgáltatás, temetők fenntartása
  - csapadékvíz elvezető árkok, csapadékvíz átemelők karbantartása
  - Jubileumi park üzemeltetése
  - Városi rendezvényeink (Földvár Fesztivál, Folklór, zenei konferencia, 
  - találkozók, ünnepeink rendezvényei stb.) műszaki előkészítése és 
  - lebonyolításában való részvétel
  - társintézményeknél adódó műszaki feladatok részbeni ellátása
  - önkormányzati utak forgalomtechnikai feladatainak ellátása, amely
  - magába foglalja a közúti jelzőtáblák kihelyezését, útburkolatfestést
  - szolgálati, és bérlakások fenntartása,
  - orvosi ügyelet, védőnői szolgálat működtetése
  - saját építő brigádunk van, akikkel az önkormányzat saját beruházásait
  - valósítja meg költségkímélésként.
  - szabad kapacitásában a lakosság felé is teljesít szolgáltatásokat korlátozott mennyiségben.

 Szolgáltatások

Igénybe vehető szolgáltatásaink:         Szállítás
                                                             Gépi földmunka  
                                                             Fűkaszálás
                                                             Ágak, nyesedékek aprítása

2024. június 22. Paulina
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Webdesign
ÁSZF | Impresszum